زیرساختهای لجستیکی

مسیرهای ارتباطی چابهار و منطقه آزاد

ارتباطات جاده ای

سه محور اصلي ارتباطی به شبكه جاده اي كشور متصل به محورهای ترانزیتی کشور:

  • محور چابهار - جاسك - بندر عباس به سمت مرزهای جنوب غربی
  • محور چابهار- ايرانشهر - كرمان به سمت مرزهای شمالی و شمال غرب و غرب ایران
  • محور چابهار - ایرانشهر - زاهدان به سمت مرزهای شرقی و شمال شرق ایران

ارتباطات دریایی

  • دارای دو بندر تجاری با مجموع ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال می باشد و برنامه توسعه ای ظرفیت در فاز اول اسکله به 6 میلیون تن در حال اجرا می باشد.

ارتباطات هوایی

  • نزديكترين فرودگاه بين المللي چابهار در فاصله 45 كيلومتري بندر قرار گرفته است بندر چابهار از طريق اين فرودگاه به شبكه ارتباط هوايي متصل مي گردد فرودگاه چابهار داراي پرواز هاي داخل به مقصدزاهدان، مشهد، بندر عباس، تهران و پرواز های خارجی به مقصدهای مسقط و دبی می باشد

ارتباطات ریلی

  • طرح اتصال بندر چابهار به شبكه ريلي كشور در حال بررسي و مطالعه مي باشد . با اجراي خط آهن كرمان – زاهدان و اتصال آن به بندر چابهار ، امكان دسترسي اين بندر به راه اهن سراسري و در نتيجه كشورهاي آسيای ميانه و اروپا فراهم شده و موجب تقويت ترانزيت كالا از طريق آن خواهد شد.